Gladde Witbol

Holcus mollisDe Gladde Witbol Holcus mollus is een algemene grassoort die groeit op droge grond, en vooral voorkomt in graslanden en lichte bossen, op een matig voedselrijke bodem. Deze plant wordt als een lastig onkruid beschouwd.

De plant bloeit van juni tot augustus met paarsig witte grasbloemen. De bladeren zijn lijnvormig.

De brandzwam Tilletia holci en de Gewone Kroonroest Puccinia coronata kunnen deze plant aantasten.

Het is ook vooral op deze plant dat de Halmverstikker Epichloƫ typhina, een zwam, parasiteert, waardoor er bij de plant groeiachterstand optreedt. De plant bloeit dan niet meer en vormt dus ook geen zaden meer. De grashalmen vertonen hierdoor witte en gele streepjes. Vliegen van het genus Botanophila leggen eitjes in deze zwam. De vliegenlarven voeden zich met de zwam. De volwassen vliegen dragen op die manier bij tot de verspreiding en voortplanting van de zwam.

De Rossige Grasmineermot Elachista rufocinerea en de vlieg Geomyza balachowskyi leven bij voorkeur op Witbol-soorten Holcus species.

De galmug Mayetiola holci vormt gallen op deze plant.

De Witbolluis Diuraphis holci leeft op deze plant.

Ook de bladluis Schizaphis holci is gespecialiseerd op Witbol-soorten.