Gladstelige Heksenboleet

Boletus queletiDe Gladstelige Heksenboleet Boletus queleti is een mycorrhizavormende zwam bij Beuk Fagus sylvatica en minder vaak bij Eik-soorten Quercus species (zelden Linde Tilia species). Het is een karakteristieke soort van min of meer schrale lanen en bermen met oude bomen op kalkhoudend duinzand en rivierklei. Men vindt deze soort zelden in bossen.

Deze zwam is gevoelig voor vermesting.