Glimmende Platbek

Heringia heringiDe Glimmende Platbek Heringia heringi is een zwarte zweefvlieg met een lengte van 5 tot 8 mm.

De zweefvlieg is van half april tot begin september te zien in vochtige loofbossen met een goed ontwikkelde ondergroei en in vochtige graslanden. De soort mijdt droge gebieden.

De larven voeden zich met galvormende bladluizen in verschillende bomen en struiken.

De soort overwintert als larve.