Gouden Dennenstamjager

Choerades igneusDe Gouden Dennenstamjager Choerades igneus is een roofvlieg. De soort is zeldzaam in Vlaanderen.

De larven groeien op in dode naaldbomen, vooral Grove Den Pinus sylvestris.  De larven voeden zich met de larven van dennensnuitkevers en boktorren.

Deze soort komt vooral voor in bosranden of op open plekken in naaldbossen, meestal op zonbeschenen dood hout.