Gouden Kegelbij

Coelioxys aurolimbataDe Gouden Kegelbij Coelioxys aurolimbata is een vrij zeldzame bij.

Het vrouwtje heeft volledige, in het midden versmalde haarbanden op de tergieten 1 tot 4. De achterlijfpunt is iets opwaarts gekruld.

Het mannetje heeft ook versmalde witte haarbandjes op tergieten 1 tot 4 van het achterlijf.

Het vrouwtje meet tot 16 mm; het mannetje tot 14 mm.

Deze bij komt van begin juni tot half augustus  voor in graslanden en tuinen en op dijken en spoorwegterreinen. Deze soort komt opvallend vaak voor in de stedelijke omgeving. De soort wordt ook opgemerkt bij kunstmatige nestblokken (bijenhotels).

Het is de broedparasiet bij de Lathyrusbij Chalicodoma ericetorum maar op plaatsen waar deze gastheerbijen vrij veel voorkomen, wordt de Gouden Kegelbij toch maar zelden aangetroffen.