Goudhoed

Phaeolepiota aurea


De Goudhoed Phaeolepiota aurea is een zeldzame terrestrische zwam.

Het is een saprofiet van voedsel- en kalkrijke bodems.