Goudoogje

Chrysoperla carnea


Het Goudoogje Chrysoperla carnea is een teer gebouwde, meestal lichtgroen gekleurde gaasvlieg. De vleugels zijn voorzien van een dicht groen adernet. De facetogen zijn kleurrijk.

Deze algemeen voorkomende soort komt in verschillende biotopen voor.

Het Goudoogje voedt zich met stuifmeel, nectar en honingdauw (een zoete afscheiding van blad- en schildluizen), maar ook met de bladluizen zelf.

Het dier is meestal nachtactief en rust overdag aan de onderzijde van takken en bladeren. In de herfst verkleurt het dier van groen naar bruin en zoekt het een geschikte overwinteringsplaats, zoals onder boomschors of in gebouwen.
Na de overwintering begint de paring. Het dier produceert soortspecifieke vibrerende geluiden om een partner te lokken. De partner beantwoordt die geluiden op een zelfde manier.

Het vrouwtje zet de eitjes af op bladeren. Deze eitjes zijn gesteeld en lijken wat op zwammetjes.

Ze worden vaak afgezet in de buurt van bladluiskolonies. De larven voeden zich met bladluizen. Vóór de verpopping spinnen de larven kogelronde cocons.