Goudporieboleet

Boletus impolitus


De Goudporieboleet Boletus impolitus  groeit in loofhoutsingels en bosranden op een droge, voedselarme grond; soms ook op vochtige kleigrond.

Het is een mycorrhizavormende soort bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica. De soort is gevoelig voor vermesting en verzuring.