Goudvenstertje

Plusia festucaeHet Goudvenstertje Plusia festucae is een niet zo algemene vlinder die voorkomt op allerlei vochtige plaatsen, zoals slootkanten, oevers van rivieren en kanalen, moerassen, bosranden, heiden en vochtige weiden.

De vlinder vliegt vanaf de schemering en bezoekt bloemen van onder meer Rode Spoorbloem Centranthus ruber, Buddleja Buddleja davidii en Watermunt Mentha aquatica.

De waardplanten van de rupsen zijn diverse Zegge-soorten Carex species, Gele Lis Iris pseudacorus, Grote Egelskop Sparganium erectum en Grote Waterweegbree Alisma plantago-aquatica.