Graft
 


Een graft is een sterke knik in het reliƫf van een hellinggrond. Een graft volgt meestal de hoogtelijnen en dient om erosie van de akkers en velden tegen te gaan.

Toen eeuwen geleden de boeren de steile hellingen wilden bebouwen, legden ze terrassen aan. Om te voorkomen dat de kopkant van de akker zou wegspoelen, werden haaks op de helling een paar voren gegraven. De grond bleef braak liggen waardoor er struiken opschoten en een natuurlijke dijk ontstond.

Graften kunnen begroeid zijn met kruidachtige planten en/of met houtgewassen en zo meer het karakter van een berm of haag aannemen. Vooral in Voeren (Vlaanderen) treffen we nog enkele typische graftenlandschappen aan.

Graften zijn meestal lintvormig. De struwelen vormen een habitat voor veel dieren en een goede standplaats voor kruidachtige planten.

Graften zijn ook van belang als verplaatsingsweg voor veel organismen. Op een graft groeien bijzondere planten wegens de voedselarmere bodem, de geringere betreding en de intensere zonnestraling op de helling.