Grashommel

Bombus ruderariusDe Grashommel Bombus ruderarius is een zeer zeldzame hommel met een lengte van 9 tot 18 mm.

De koningin en de werkster zijn overwegend zwart gekleurd. De kop is zwart. Het borststuk is voorzien van een lange, zwarte beharing. Het achterlijf is bedekt met zwart haar. De achterlijfspunt is oranje behaard. Dit oranje kan naar wit verbleken. De poten zijn voorzien van oranje korfjesharen.

Het mannetje heeft een zwart behaarde kop en een zwart gezicht. Het borststuk is voorzien van een grijze kraag. Het achterlijf is voorzien van een grijze band over de achterlijfsbasis.

Soms is deze hommel geheel zwart gekleurd met uitzondering van de oranje achterlijfspunt, zodat de hommel dan sterk op de Steenhommel lijkt. 

De tong is middellang tot lang.

Deze hommel is een echte graslandspecialist met een voorkeur voor kleigraslanden, bermen, slootranden en dijken.
De soort vliegt in één generatie van begin april tot half september. Het nest wordt bovengronds gemaakt van grassen en mossen, soms in verlaten muizennesten. De kolonie telt tot 100 individuen.

Het is een polylectische soort, maar foerageert vooral op lip- en vlinderbloemigen.

In fruitboomgebieden ondervindt deze bij voedselconcurrentie van Honingbijen Apis mellifera tijdens de nestbouwfase, met als gevolg dat de soort in die gebieden geen populatie kan opbouwen.

In Nederland komt deze bij nog talrijk voor in Zeeland. Hoge dijken zijn ideale nestel- en voedselgebieden voor deze bij. Een hoge begrazingsdruk en intensieve maairegimes op deze dijken hebben dan ook een sterk negatieve invloed.

De Gewone Koekoekshommel Bombus campestris parasiteert waarschijnlijk de nesten.