Graskrabspin

Xysticus erraticusDe Graskrabspin  Xysticus erraticus , ook Bleke Struikkrabspin genoemd, is een spin die bijna altijd op de grond aan graspollen, onder stenen of in strooisel voorkomt.

Deze spin komt voor op schrale graslanden, heiden en in mindere mate in de duinen. Het is een bodembewonende soort die meestal aan de voet van grassen of in de dunne strooisellaag van Kruipwilg Salix repens of Duinroos Rosa spinosissima te vinden is. Van april tot augustus zijn volwassen exemplaren te vinden.