Grijze Schorsboktor

Mesosa nebulosaDe Grijze Schorsboktor Mesosa nebulosa  is een niet zo algemene boktor, die vooral voorkomt in oude loofbossen en in solitaire bomen met dood, rottend en vaak bemost hout in een warme omgeving.

Deze kever meet 9 tot 15 mm. Het halsschild heeft vage, roodbruine lengtestrepen. Er zijn geen zijdoornen aanwezig. De antennes zijn geringeld. Het achterlijf heeft een patroon van kleine en grote zwarte, grijze en bruinrode vlekken. 

De ontwikkeling vindt voornamelijk plaats in loofbomen (Eik-soorten, Beuk, Hazelaar, Linde, Witte Paardenkastanje, Tamme Kastanje, soms sparren). De larve vreet in dood, soms liggend, vochtig hout van takken en dunne stronken die door schimmels zijn aangetast. De ontwikkeling duurt twee tot drie jaar.

De verpopping vindt plaats aan het einde van de zomer. De volwassen kevers overwinteren in een poppenwieg.
Mogelijk gaat deze soort in de komende jaren toenemen door het gewijzigde bosbeheer waarin meer dood hout blijft liggen op de bosbodem.