Groen Doflijfje

Chrysogaster virescensHet Groen Doflijfje Chrysogaster virescens is een zweefvlieg met heldere vleugels zonder gele vleugelwortels. Het borststuk is bij het mannetje zwak bronsgroen glimmend; bij het vrouwtje sterker groen of soms blauwig glimmend. Het gezicht is tamelijk breed. De vlieg wordt tot 8 mm groot.  

Deze zeldzame zweefvlieg komt van half april tot half augustus voor in moerassen en oeverzones in laag- en hoogveengebieden en langs beekjes of sloten in bossen. Deze soort bezoekt schermbloemigen zoals Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium en ook wel Brem Cytisus scoparius.