Groene Kikker

Pelophylax esculenta synkleptonDe Groene Kikker Pelophylax esculenta synklepton  is een amfibie met een lengte van 10 tot 12,5 cm. De buik is donker gevlekt. Deze kikker bewoont stilstaande en stromende wateren.

De kikkers van het zogenaamde Groene Kikker-synklepton zijn de Meerkikker Pelophylax ridibundus, de Poelkikker Pelophylax lessonae en een hybride tussen de twee, namelijk de Bastaardkikker Pelophylax esculenta.  
Het mannetje van de Meerkikker heeft een olijfgroene kleur met bruine vlekken en donkergrijze kwaakblazen. Het mannetje van de Poelkikker heeft een geelgroene kleur met zwarte vlekken en witte kwaakblazen. Het mannetje van de Bastaardkikker vertoont een mix van voornoemde kenmerken van Meer- en Poelkikker.

De Meerkikker komt vooral voor in waterrijke gebieden, terwijl de Poelkikker meestal in drogere gebieden met eerder voedselarme vennen en poelen te vinden is.

Hybriden, zoals de Bastaardkikker, kunnen zich niet zelf verder voortplanten; ze brengen enkel niet-levensvatbare nakomelingen voort. Een hybride kan zich wel voortplanten met één van de soorten waarvan hij afstamt (terugkruising of hybridogenese).

Zijn voedsel bestaat onder meer uit insecten, wormen en kleine visjes.
Hij vangt zijn prooien zowel in het water als op het land.

De voortplanting gebeurt vroeg in het voorjaar. De kikkervisjes worden kikkers na een periode van 4 maand. De kikkertjes zijn dan ongeveer 2 cm groot.

Deze kikker overwintert in de modder van waterbodems.