Groene Valkever

Cryptocephalus sericeusDe Groene Vleesvlieg Lucilia sericata is een vlieg die myiasis of de huidmadenziekte kan veroorzaken. De volwassen vliegen leggen eitjes op levende dieren, vooral op schapen. De vlieg houdt van warme en vochtige plaatsen, zoals de wol van schapen. Vooral dieren met verwondingen lopen gevaar, want de vliegen kiezen vaak deze wondplekken op om de eitjes te leggen.

De eitjes kunnen binnen enkele uren in maden veranderen. De maden kunnen zich met mondhaken vastzetten aan de huid van de dieren. Ze voeden zich aanvankelijk in de vacht en veroorzaken er aandoeningen; in ernstige gevallen kunnen deze tot de dood leiden. De maden kunnen geen levend vlees eten, maar alleen dood en rottend vlees. Daarom scheiden de maden stoffen af die tot weefselafsterving (necrose) leiden en het vlees doen rotten. Door de rotting kunnen ze de opgeloste voedingsbestanddelen opnemen.  

Na enkele dagen verpoppen de maden en ontwikkelen zich in slechts een paar dagen tot nieuwe volwassen vliegen. De hele levenscyclus van de vliegen kan op een paar weken tijd voltooid zijn.

De rottende geur werkt zeer attractief en kan andere insecten aantrekken op relatief grote afstanden. Een besmet dier komt dus in een vicieuze cirkel terecht: steeds meer van de beesten zullen hun eitjes komen afzetten op het slachtoffer.

Wanneer er veel maden op een schaap zitten, kan het schaap binnen een week sterven. Ook bij kippen en konijnen kunnen deze symptomen voorkomen. Vooral het konijn lijkt gevoelig voor deze ziekte. Voor een konijn of een kip kunnen de ziekteverschijnselen reeds binnen de 24 tot 48 uur fataal zijn. De vlieg is niet gevaarlijk voor de mens.

Myiasis komt het meeste voor bij vee en is vooral schadelijk bij schapen, kippen en konijnen. Er zijn ook gevallen bekend van myiasis bij runderen. Ook bij dieren die niet commercieel gekweekt worden door de mens, zoals kikkers, kunnen de vliegen een ware slachting aanrichten. In plattelandsgebieden in tropische en subtropische regio's komt de ziekte ook regelmatig voor bij mensen.