Groene Zandbij

Andrena viridescensDe Groene Zandbij Andrena viridescens is de enige Europese zandbij met een groenblauw glanzende kop, borststuk en achterlijf. De achterranden van de tergieten zijn geelachtig. De antennes zijn aan de onderkant grotendeels roodgeel. Het mannetje heeft een geel kopschildje. De bij meet 7 à 8 mm.

Deze zeer zeldzame zandbij bewoont begroeide hellingen, bermen, taluds, boomgaarden en vaak ook bosranden.
Deze bij vliegt in één generatie. De nesten worden gegraven op schaarsbegroeide plekken tussen de vegetatie.

Het is een oligolectische soort met een voorkeur voor Grote Ereprijs Veronica persica en Brede Ereprijs Veronica austriaca (zeldzaam). Er zijn grote groeiplaatsen van deze planten noodzakelijk voor het voorkomen van deze bij, hetgeen al meteen de zeldzaamheid helpt te verklaren.