Grote Diepslak

Bithynia tentaculata
De Grote Diepslak Bithynia tentaculata houdt van plaatsen in sloten en grachten met stilstaand of (zwak) stromend water en een weelderige algengroei. Het is één van de meest algemene zoetwaterslakken. Ze dankt dit aan haar groot aanpassingsvermogen en aan de weinig hoge eisen die ze stelt.

Ze heeft een kegelvormige schelp, die ongeveer 1,5 maal zo hoog is als breed, met een donkerbruine of groenachtige kleur. De mondopening is eivormig, afgesloten met een operculum en bovenaan duidelijk toegespitst. Deze slak wordt tot ongeveer 12 mm hoog.