Grote Duinkruiper

Harpalus serripes
De Grote Duinkruiper Harpalus serripes is een in Vlaanderen en Nederland zeer zeldzame loopkever.

De keverkomt voor in droge, schrale graslanden en oude binnenduinen aan de kust en op binnenlandse zand- of grindgronden met een zeer ijle begroeiing.

Het is een lang gevleugelde, warmteminnende soort.