Grote Engelwortel

Angelica archangelica
De Grote Engelwortel Angelica archangelica lijkt sterk op de Gewone Engelwortel Angelica sylvestris. Het is een adventiefsoort. Deze plant was oorspronkelijk een artsenijplant.

Het is een forse schermbloemige met bolle geelgroene schermen met witte bloempjes.

De bloeistengel kan meer dan 2 m lang worden en produceert een grote hoeveelheid drijvende zaden.

De plant groeit vooral op voedselrijke, natte plaatsen waar aangespoeld materiaal ophoopt.  Deze soort ontwikkelt pas na enkele jaren een bloeistengel. Daarna sterft deze bloeistengel af.

De plant heeft een penwortel, die een geur produceert die insecten aantrekt.