Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea
De Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea is een vogel met een lengte tot 18 cm. De bovendelen van deze vogel zijn grijs; de buikzijde is gelig. Hij heeft een zeer lange staart. De jongen zijn alleen geel onder de staart. Het vrouwtje is valer gekleurd. Het mannetje heeft een zwarte keel.

Het voedsel bestaat uit vliegen, muggen, libellen en waterkevers.

Deze vogel nestelt in holen of tussen boomwortels langs rivier- of beekoevers of in muurholten langs het water. Hij is gebonden aan stromend water. Per nest worden er 4 tot 6 eieren gelegd.

Hij overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Het is een schaarse broedvogel die in voor- en najaar door- en wegtrekt. Hij overwintert bij ons in kleine aantallen.
Hoewel men deze vogel meestal langs stromende rivieren of beken zal vinden, wordt hij ook wel eens opgemerkt nabij dammen en sloten in voorstedelijke gebieden. Men treft hem vaak op stuwtjes van molenbeken. Soms gaat de vogel ook in de nabijheid van boerderijen broeden.

Tijdens het broedseizoen is hij in ieder geval aangewezen op bosrijke gebieden waar hij voldoende rupsen vindt om de jongen te voeden.