Grote Gevlekte Langlijf

Sphaerophoria interrupta
De Grote Gevlekte Langlijf Sphaerophoria interrupta is een vrij grote langlijf-zweefvlieg met brede vlekkenparen op het achterlijf. De zweefvlieg meet 7 tot 10 mm.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van half april tot half september voorkomt in hoogveen- en heidegebieden, vochtige hooilanden en in het overgangsgebied van kwelders naar duingebieden.

Deze zweefvlieg bezoekt verschillende bloemen.

Ook de larven worden op bloemen zoals de Dagkoekoeksbloem Silene dioica gevonden.