Grote Kale Inktzwam

Coprinopsis atramentaria
De Grote Kale Inktzwam Coprinopsis atramentaria heeft een klokvormige tot uitgespreide lichtgrijze hoed met een diameter tot 10 cm. De wittige steel wordt tot 15 cm lang. Deze plaatjeszwam komt algemeen voor op (begraven) loofhout, wortels en stronken, dit vaak in bundels. Hij komt voor van de zomer tot de herfst.

Het is een giftige soort.
De ziekteverschijnselen treden vrijwel onmiddellijk op indien men 2 dagen voor of na de consumptie van deze zwam alcohol heeft genuttigd. De afbraak van alcohol wordt door coprine, het toxine in deze zwam, verstoord. Coprine wordt omgevormd tot aminocyclopropanol. Dit laatste zorgt voor een blokkering van het enzyme acetaldehyde-dehydrogenase. Dit leidt tot een opstapeling van acetaldehyde in de bloedsomloop. Het acetaldehyde is verantwoordelijk voor de klachten. De optredende verschijnselen zijn hoofdpijn, duizeligheid, roodheid van hals en aangezicht, daling van de bloeddruk, braken en overvloedig zweten (antabuse-effect). Deze overgevoeligheid voor alcohol blijft tot 72 uur na de inname van deze zwam. De behandeling is symptomatisch. Rust zal vaak voldoende zijn. Soms moet de bloeddrukval worden behandeld. De stoornissen verdwijnen na enkele uren.