Grote Karthuizerslak

Monacha cantiana
De Grote Karthuizerslak Monacha cantiana, ook Kustslak genoemd, is een landslak die in allerlei open biotopen wordt aangetroffen, maar overwegend in ruige vegetaties op zandige en kleiïge kalkhoudende bodems.