Grote Klokjesbij

Chelostoma rapunculi
De Grote Klokjesbij Chelostoma rapunculi is een algemeen voorkomende soort.

Het vrouwtje heeft een ronde kop en duidelijke korte, witte haarbandjes op het achterlijf.
Deze bij vliegt in één generatie van begin mei tot eind augustus.

Het is een oligolectische soort die gespecialiseerd is op Klokjes Campanula species, bijvoorbeeld het Grasklokje Campanula rotundifolia, het Breed Klokje Campanula latifolia en het Rapunzelklokje Campanula rapunculus. De mannetjes slapen vaak in de bloempjes (ook bij donker weer). Vaak worden bloemen bezocht die nog maar net open zijn, omdat daarin het verse stuifmeel nog rijk voorhanden is.

Deze bij nestelt bovengronds in holle ruimten. Er wordt een lijnvormig nest gebouwd in bijvoorbeeld dood hout en stengels. De soort kan ook nestelen in rieten daken. Soms worden ook nestblokken met geschikte boorgaten van 4,5 en 5,5 mm in gebruik genomen. Nadat de larve volgegeten is met nectar en stuifmeel spint ze een cocon waarin ze ook overwintert als larve. De verpopping vindt pas kort voor het uitvliegen plaats.

Het nest bevindt zich vaak binnen een straal van 300 m van de voedselbron.

We vinden de soort in structuurrijke bosranden en parken en tuinen in het stedelijke gebied. Het is een echte cultuurvolger die de stap naar parken in steden met succes heeft gezet. Er moeten wel genoeg bloemen en nestplaatsen voorhanden zijn.

Eigenlijk is het een noodzaak dat deze bij aangewezen is op gecultiveerde planten omdat er in de vrije natuur nog maar weinig Klokjes voorkomen. 

De soort overwintert als prepop in een cocon.     

Nectar wordt ook gehaald bij de Kruipende Boterbloem Ranunculus repens en Kaasjeskruid-soorten Malva species zoals Muskuskaasjeskruid Malva moschata.

De hongerwesp Gasteruption erythrostomum is een parasitaire wesp bij deze soort. De wesp wacht in de nabijheid van het nest de kans af om een eitje te leggen op een onbewaakt moment.