Grote Nachtpauwoog

Saturnia pyri
De Grote Nachtpauwoog Saturnia pyri behoort tot de nachtpauwogen. Deze vlinder is een zeer zeldzame dwaalgast in Vlaanderen, die voor het laatst vóór 1980 in Oost-Vlaanderen werd gezien. Ook in Nederland wordt deze soort heel zelden waargenomen. Waarschijnlijk betreffen het in Nederland trekkende individuen uit het buitenland. Deze grote vlinder heeft een vleugelspanning van maar liefst 13 cm en daarmee in oppervlakte de grootste Europese vlinder. De vleugels zijn bij beide geslachten donker grijsbruin gekleurd en hebben gelijkvormige oogvlekken. Het mannetje is goed herkenbaar aan de gekamde sprieten.   

Deze nachtactieve soort prefereert vrij open biotopen, tuinen, parken en boomgaarden. De rups is aanvankelijk zwart met rode of oranje wratjes, later wordt ze groen met lange knotsvormige stekels en ringen van blauwe wratten. Ze wordt tot 12 cm lang.

De waardplanten van de rupsen zijn Appel Malus domestica , Tamme Kastanje Castanea sativa, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Hazelaar Corylus avellana en Pruim-soorten Prunus species. De overwintering gebeurt als pop in een stevige cocon op bomen of in de grond.