Grote Narcisvlieg

Merodon equestris
De Grote Narcisvlieg Merodon equestris is een zweefvlieg die sterk op een hommel lijkt. De antennes verschillen wel sterk. De beharing kent veel kleurvariaties. Deze soort heeft zwarte krachtige poten.  Hij lijkt ook op de Hommelzweefvlieg Volucella bombylans en de Hommelbijzwever Eristalis intricaria.  De zweefvlieg meet 12 tot 14 mm en komt voor van half april tot begin juli.

De zweefvlieg is te zien in tuinen en parken, omdat daar vaak de bolgewassen groeien waarin de larven leven. In natuurlijker biotopen, zoals kruidenrijke graslanden, is deze soort minder te zien, maar ook in de directe nabijheid van bloembollenvelden komt de soort weinig voor omdat hij daar bestreden wordt omwille van de schade die die soort kan veroorzaken.

De eitjes worden - meestal a rato van één eitje per plant - aan de basis van de bladeren van een bloembolgewas gelegd of in de bodem dicht bij de plant.   

De larven leven in bloembollen, vooral die van Narcis Narcissus species maar ook van andere bolplanten zoals Sneeuwklokje Galanthus nivalis en Wilde Hyacint Hyacinthoides non-scripta. Als gevolg van de internationale bloembollenhandel is deze soort over grote delen van de wereld verspreid geraakt.

De soort overwintert als larve in de bol. Aan het einde van de winter verlaat de larve de bol om in de grond te verpoppen. Na 3 tot 4 weken komen de volwassen dieren te voorschijn.