Grote Pottenbakkerswesp

Trypoxylon figulus
De Grote Pottenbakkerswesp Trypoxylon figulus is een wesp met een volledig zwart lichaam, inclusief de schenen. Het eerste segment van het achterlijf is korter dan het tweede en derde samen. Het laatste antennelid van het mannetje is even lang als de drie voorgaande leden. Deze wesp meet 5 tot 12 mm.

Deze niet zo algemene wesp bewoont een grote verscheidenheid aan biotopen en is ook in het stedelijk gebied aan te treffen. De wesp nestelt vaak in grote kolonies. De vliegtijd valt van half april tot half oktober.

Het nest wordt gemaakt in holle stengels zoals van Grote Kaardenbol Dipsacus fullonum en gaten in dood hout en ook wel in rieten daken. De nestgangen worden met een kleilaagje afgesloten.

De prooien zijn spinnen.

Als parasiet zijn bekend de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus, Pseudomalus pusillus, de Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea, de hongerwesp Gasteruption assectator en de sluipwespen Perithous divinator en Perithous mediator.