Grote Rietsigaargalhalmvlieg

Lipara lucens
De Grote Rietsigaargalhalmvlieg Lipara lucens, ook Sigaargalvlieg genoemd, is de grootste inheemse vertegenwoordiger van de familie van de halmvliegen (Chloropidae).

Deze soort meet tot 7 mm en komt van april tot oktober voor in rietmoerassen. Deze vlieg is zwart gekleurd met fijne grijze haartjes.

De larven ontwikkelen zich in rietstengels en veroorzaken daar een karakteristieke sigaarvormige stengelgal. Ze bewegen zich naar de halmtop, werken zich naar binnen en vestigen zich dicht tegen het groeipunt. De bovenste stengelleden groeien niet verder uit, maar worden in de plaats daarvan een soort prop, de zogenaamde sigaargal. 

In iedere gal groeit er een larve. De larven van sommige andere halmvliegen leven commensaal met deze soort. De larven van enkele wespensoorten parasiteren op de vliegenlarven. 

De gal met de harde wand blijft nog jaren, nadat de vlieg is uitgekomen, bestaan. Ze vormt dan een onderkomen voor andere insecten, zoals de Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis, de daaraan verwante Moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi en ook wel de Zwartgespoorde Houtmetselbij Hoplitis leucomelana.