Grote Wederik

Lysimachia vulgaris

De Grote Wederik Lysimachia vulgaris groeit op lichte en vochtige tot natte, veenachtige plaatsen zoals langs waterkanten, in duinvalleien, in vennen, in elzen- en wilgenbroekbossen.

Het is een algemene plant die 50 tot 120 cm hoog kan worden. De bloemen hebben gele kelkbladeren met een oranje rand en staan in eindelingse trossen. Ze bloeien van juni tot augustus. Ze produceren geen nectar en zijn geurloos.
De bestuiving gebeurt door gespecialiseerde bijen, namelijk de Gewone Slobkousbij Macropis europaea en de Bruine Slobkousbij Macropis fulvipes, die op deze plant stuifmeel en plantaardige oliën halen.

Er is ook zelfbestuiving mogelijk.

De bladeren zijn langwerpig, kortgesteeld en staan in kransen van drie of vier. Ze bevatten oranje en zwarte klieren. De stengels zijn recht en behaard.

De plant bezit een diepstekende wortel die uitlopers vormt en zo bijdraagt tot de vastlegging van oevers. De vruchtjes zijn bolvormig.

Het is één van de waardplanten van de Kleine Rietvink Simyra albovenosa, een vlinder.