Grote Wolfsklauw

Lycopodium clavatumDe Grote Wolfsklauw Lycopodium clavatum  is een wolfsklauw van dennenbossen, schrale graslanden en heidevelden op een zeer voedselarme grond. De sporenaren staan op geelgroene stengels.

Wolfsklauwen verspreiden zich via sporen. Deze sporen kiemen pas na enkele jaren. Vervolgens leven ze een aantal jaren ondergronds in symbiose met bodemschimmels (als gametofyt), voordat de planten zich bovengronds als wolfsklauwen vertonen.