Grote Zaagpootspinnendoder

Priocnemis perturbatorDe Grote Zaagpootspinnendoder Priocnemis perturbator is een wesp met een lengte van 7 tot 15 mm. Het eerste, tweede en de basis van het derde achterlijfssegment zijn rood. De voorvleugels hebben licht verdonkerde vlekken en een donkere eindzoom.

Deze algemene soort vliegt van half maart tot eind juli in 1 generatie in uiteenlopende biotopen zoals groeven, graslanden, heidevelden en bosranden.

De prooien zijn spinnen.