Grote Zeefwesp

Crabro cribrariusDe Grote Zeefwesp Crabro cribrarius is een wesp met een lengte van 9 tot 17 mm. Het achterlijf heeft een uitgebreide gele tekening; ook het borststuk is voorzien van enkele gele vlekken.  Het mannetje heeft merkwaardige lichtblauwe schilden op de voorschenen. Deze schilden spelen mogelijks een rol bij de paring.

Deze wesp komt van juni tot september tamelijk algemeen voor langs zonnige bosranden en wegbermen op zandgronden, ook in het stedelijk gebied.

Deze soort is vaak op schermbloemigen te vinden.  

Het nest wordt gemaakt in zandige of lemige grond; soms ook in rottend hout. Aan het einde van een tot 20 cm lange gang wordt 1 cel gebouwd, later aan het einde van korte zijgangen nog enkele cellen. Deze wesp brengt een vijftal vliegen per nestcel aan voor de larven.