Haagbeuk

Carpinus betulusDe Haagbeuk Carpinus betulus is een loofboom, die van nature inheems is en tevens vaak wordt aangeplant. Hij kan zowel een echte boomvorm hebben als een struikvorm. De bladeren lijken op die van de Beuk Fagus sylvatica, maar hebben een gezaagde rand.

Deze boom, die behoort tot de Berkenfamilie, komt in de natuur voor in loofbossen, bosranden, hagen en houtwallen op iets vochtige plaatsen. Vaak moet hij in bossen het onderspit delven tegen de Beuk in de strijd om licht. Hij wortelt diep en maakt dus de bodem losser. De bladeren verteren gemakkelijk en zijn dus bodemverbeterend. Hij slaat gemakkelijk weer op na bijna tot op de bodem te zijn gehakt (hakhoutcultuur). De vruchten zijn hangende trossen met driehoekige, geribde nootjes.

Het is één van de waardbomen van de vlinders Gevlamde Vlinder Endromis versicolora,  Grote Wintervlinder Erannis defoliaria, Bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea, Perentak Phigalia pilosaria,  Ringelrups Malacosoma neustria, Appeltak Campaea margaritaria, Gepluimde Spanner Colotois pennaria, Hazelaaruil Colocasia coryli, Hyena Cosmia trapezina, Meriansborstel Calliteara pudibunda, Slakrups Apoda limacodes, Zilveren Groenuil Pseudoips prasinana en Eekhoorn Stauropus fagi.

De kever Mycetophagus ater, een zwartgekleurde paddenstoelkever, komt vaak op de Haagbeuk voor.  

De Duinknikker Pyrenula chlorospila is een zeer zeldzaam korstmos dat op Haagbeuk kan worden gevonden.

Ook het Zwart Schriftmos Opegrapha atra is een korstmos dat op deze boom kan worden gevonden.