Haarfonteinkruid

Potamogeton trichoidesHet Haarfonteinkruid Potamogeton trichoides is een tenger waterplantje dat voorkomt in ondiep, stilstaand water dat voedselrijk en kalkarm is en bij voorkeur een klei- of leembodem heeft. Deze soort komt vaak voor in sloten waar ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt.

Deze plant bloeit in juni en juli met kleine witte bloempjes. Ze komt echter niet altijd tot bloei. De plant is sterk vertakt en vormt een warrige massa. Ze vermeerdert zich vooral vegetatief. Ze vormt winterknoppen. De rest van de plant sterft af. De knoppen lopen in de lente weer uit. Er is weinig zaadproductie.