HaftenHaften of eendagsvliegen behoren tot de groep van de insecten.

Het zijn tere, gevleugelde, meestal kleine insecten met een lang, slank achterlijf met 2 of 3 lange staartdraden. De voorvleugels zijn groot, de achtervleugels aanzienlijk kleiner of volledig ontbrekend. De vleugels worden in rust verticaal boven het lichaam gehouden. De larven van haften hebben 3 staartdraden, kieuwen en krachtige bijtende monddelen.  
Uit de eieren van haften komen larven, die zich ontwikkelen tot subimago’s.

De subimago’s vervellen tot imago’s en leven dan nog maar enkele uren. Sommige haftensoorten hebben de gewoonte op vaste tijden in grote massa’s uit te komen. In dichte zwermen dansen zij dan op en neer boven en rond het water. Haften zijn vooral bij schemering en ’s avonds actief.  De larven leven voornamelijk van plantenafval en algen.

De volwassen dieren eten niet meer. Haftenlarven leven in helder, stromend of stilstaand water.