Haftendoder


Crossocerus walkeriDe Haftendoder Crossocerus walkeri is een zwarte wesp met een uitgebreide gele tekening op de poten en meestal ook op het borststuk. Het kopschild is ook voorzien van een gele tekening. Langs de binnenrand van de ogen is er een gele lijn. De wesp meet 5 tot 9 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van half mei tot eind augustus voorkomt langs rivierdijken met oude Eik-soorten Quercus species.

Het nest wordt gebouwd in dode stammen en takken (meestal op een hoogte van 2 tot 5 m) van loofbomen (Eik, Beuk, Es, Appel) en bevoorraad met haften. Omwille van de prooikeuze is deze wesp gebonden aan schoon water, want haftenlarven leven vooral in niet-vervuild water. De hoofdgang van het nest is vertakt met zijgangen die in cellen zijn verdeeld.