Hagedoornvlinder

Opisthograptis luteolataDe Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata behoort tot de spanners. Hij heeft een vleugelspanning tot 37 mm en vliegt van april tot augustus. Jaarlijks zijn er 2 generaties; een eerste in het voorjaar en een tweede in augustus. Soms kan er een derde generatie zijn. De vleugels zijn zwavelgeel met roodbruine vlekken vooraan. Deze nachtvlinder komt voor in bossen, open gebieden met struikgewas, in heidegebieden en ook in tuinen waar waardplanten voorkomen.
De vlinder wordt vaak gezien vlak voor de schemering.

De rups is bruinachtig groen en zit in rusthouding geknikt, zodat ze op een afgestorven takje lijkt. Ze kan het hele jaar door worden waargenomen.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Sleedoorn Prunus spinosa, Hazelaar Corylus avellana, Rode Kamperfoelie Lonicera xylosteum, Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna.  

De soort overwintert als halfvolgroeide rups op de waardplant of als pop in een cocon op de waardplant, in de strooisellaag of soms in muurspleten.