Halfnatuurlijk landschapEen halfnatuurlijk landschap is een landschap waarin de flora en de fauna inheems en spontaan zijn, maar waarvan de samenstelling en de structuur van de vegetatie en het landschap zelf zijn beïnvloed door mensen en dat daardoor verschilt van de natuurlijke vegetatie en het natuurlijke landschap. Een heidelandschap is een voorbeeld van een halfnatuurlijk landschap.

Voor de instandhouding van deze landschappen is een actief beheer noodzakelijk. Als een heidegebied niet wordt begraasd (met schapen), gemaaid en gekapt, dan zal dit gebied na verloop van tijd volledig verbossen. Het bos is dan een gevolg van een natuurlijke successie, maar betekent wel het einde van het halfnatuurlijk landschap.