Halfparasiet
Een halfparasiet is een plantensoort die voor de opname van water en mineralen parasiteert op andere planten, maar zelf wel aan fotosynthese doet.

Voorbeelden: Grote Ratelaar Rhinanthus angustifolius, Maretak Viscum album.