Halmruitertje

Marasmiellus vaillantiiHet Halmruitertje Marasmiellus vaillantii  is een plaatjeszwam met een uitgespreide wittige hoed met een diameter tot 1,5 cm met een geel centrum. De wittige steel wordt tot 3 cm lang.

Deze zwam komt voor op grassen, planten, bladeren van loofbomen, soms op takjes en twijgen, in open vegetaties, moerassen, ruigten en bossen. Het is een saprofiet.