Halofyt
Een halofyt is een zoutminnende plant.

Halofyten worden vooral aangetroffen aan de kust op kwelders of schorren.

Planten in het algemeen zijn in staat om water op te nemen uit de bodem omdat er altijd een verplaatsing is van het water van een lage zoutconcentratie (in de bodem) naar een hogere zoutconcentratie (in de plantencellen). Men noemt dit osmose.

Halofyte planten kunnen toch water opnemen uit de zeer zoute bodem doordat het zoutgehalte van de plantencellen nog hoger is dan deze van de bodem. Soms wordt het teveel aan zout via de bladeren afgescheiden. Voorbeelden van halofyten zijn Lamsoor Limonium vulgare, Gewoon Kweldergras Puccinellia maritima en Zeekraal Salicornia europaea.

Tegenhanger van “glycofyt”.