Halterschuimcicadendoder

Harpactus lunatus






De Halterschuimcicadendoder Harpactus lunatus  is een zwarte wesp. Het gezicht heeft een bleekgele zoom langs het kopschild en de binnenoogranden. De tweede rugplaat heeft aan beide zijden een grote witte vlek. De vlekken zijn langs de basis van de rugplaat met elkaar verbonden door een witte zoom. De vijfde rugplaat heeft een brede witte dwarsband. De poten zijn volledig oranjerood. De wesp meet 6 à 7 mm.

Deze wesp vliegt van eind mei tot begin oktober op arme zandgronden zoals stuifzanden, grindgroeven, lichte bossen en parken, ook in stedelijk gebied.

Het nest wordt meestal gebouwd op open zandterreinen. Het is een korte gang met één cel aan het einde.

De prooien zijn kleine cicaden zoals dwergcicaden en schuimcicaden zoals het Schuimbeestje Philaenus spumarius.  

Als parasieten bij deze wesp zijn de Viervlekkige Koekoeksgraafwesp Nysson dimidiatus, de Zesvlekkige Koekoeksgraafwesp Nysson maculosus en de Koperen Zandgoudwesp Hedychridium cupreum gekend.