Halvemaanzweefvlieg

Scaeva pyrastri
De Halvemaanzweefvlieg Scaeva pyrastri, ook Witte Halvemaanzweefvlieg genoemd, meet 10 tot 15 mm. Deze zweefvlieg komt van eind april tot begin oktober voor in verschillende biotopen. Deze soort vertoont een sterk migratiegedrag.
Het is een zeer opvallend getekende zweefvlieg met een zwart borststuk met een groene metaalglans. Het achterlijf is zwart en heeft halvemaanvormige witte, soms geelachtige vlekken. De ogen zijn behaard.

In zeldzame gevallen heeft het vrouwtje een volledig zwart achterlijf (unicolor-vari√ęteit), is het kleiner dan normaal en heeft het geen ovaria. Mogelijk is deze afwijking het gevolg van het optreden van parasieten tijdens de onvolwassen stadia.

Deze soort bezoekt graag bloemen en dit zowel in bossen als in akkers en wegbermen.  

Het vrouwtje zet de eitjes af in bladluiskolonies op verschillende kruidachtige planten, in mindere mate op struiken en vaak op landbouwgewassen. De larven zijn groen gekleurd en hebben witte lengtestrepen over het lichaam. Deze larven voeden zich met bladluizen en zijn dan ook vaak te vinden op bijvoorbeeld distels Carduus species tussen de bladluizen.
De Halvemaanzweefvlieg overwintert vaak als volwassen vlieg.