Handjesereprijs

Veronica triphyllos
De Handjesereprijs Veronica triphyllos kwam vroeger voor op wintergraanakkers op leemhoudend zand.

De plant is uit deze akkers verdwenen door het intensiever gebruik van de akkers. Nu vinden we deze soort vooral in voedselarmere akkerranden, op open plekken van zandige rivierdijken, in droge rivierbegeleidende graslanden, soms langs verharde wegen en tussen gruis van parkeerplaatsen. Deze plant kiemt op schrale, open grond en wordt snel weggeconcurreerd door meer competitieve plantensoorten. 

De Handjesereprijs bloeit van maart tot mei met gesteelde alleenstaande of in trossen staande blauwe bloemen die een diameter van 1 cm kunnen bereiken. De bladeren zijn eivormig of handvormig ingesneden. De vruchten zijn doosvruchten. De plant wordt tot 20 cm hoog. De bloemen zijn belangrijk voor vroeg vliegende insecten.