Hanenkam

Cantharellus cibarius
De Hanenkam Cantharellus cibarius, ook Dooierzwam genoemd, is een plaatjesloze vlieszwam.

Hij wordt 4 tot 8 cm hoog. De toelopende steel en de hoed vormen één geheel. De zwam is eigeel gekleurd. De soort houdt niet zo veel van zeer warme en droge zomers. Deze zwam leeft in symbiose met diverse loof- en naaldbomen (Beuk, Eik, Berk, Grove Den), op kalkarme en voedselarme zand- of leemgrond. Hij komt ook voor in natte kalkarme en voedselarme lanen.

Door verzameling is deze plaatjesloze vlieszwam sterk achteruitgegaan. Het is een mycorrhizavormer.
Bij het plukken wordt namelijk steeds een deel van het ondergrondse mycelium meegenomen.  

Verzuring en vermesting dragen bij tot zijn achteruitgang.