Hangende Zegge

Carex pendula
De Hangende Zegge Carex pendula groeit op licht beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op een lemige grond, vooral in brongebieden, langs beekoevers of in vochtige loofbossen, waar men ook vooral Zwarte Els Alnus glutinosa en Gewone Es Fraxinus excelsior aantreft. Deze soort bloeit in hangende aren in mei en juni. De bladeren zijn breed en groen en onderaan blauwachtig. Ze vertonen diepliggende nerven.   

Het is een grote soort (tot 1,5 m), die ook als tuinplant wordt verkocht.