Hantavirose
Hantavirose is een zoönose, dit is een ziekte van een bepaalde diersoort, die soms de overstap maakt naar de mens. Er zijn verschillende hantavirussen bekend en sommige ervan kunnen ernstige symptomen veroorzaken bij de mens. In onze streken komt er enkel een milde vorm van dit virus voor (Puumalavirus). Het ziektebeeld dat door dit virus veroorzaakt kan worden noemt men Nephropathia epidemica. Het kan een aantasting van de nieren veroorzaken.

Hantavirussen worden verspreid door knaagdieren, zoals de Rosse Woelmuis Myodes glareolus. Mensen kunnen worden besmet door inademing van virusdeeltjes die voorkomen in de urine, de uitwerpselen en het speeksel van geïnfecteerde knaagdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het betreden van lege gebouwen, die lang gesloten zijn geweest (maar wel betreden door muizen).  

Men kan ook besmet worden door direct contact met geïnfecteerde knaagdieren, vooral via een wonde in de huid, door het aanraken van hun uitwerpselen of via een beet van het knaagdier. Maar de kans dat men op deze manier besmet wordt, is zeer klein.

In onze streken maakt hantavirose een cyclus door: om de 3 à 4 jaren wordt deze aandoening vaker gemeld dan in andere jaren. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de optredende “mastjaren” in de muizenstand.
Vooral boswachters, bosarbeiders en jagers worden met de ziekte geconfronteerd. Soms worden mensen besmet door muizen die de huizen binnendringen.

Bij de mens veroorzaken de hantavirussen ziektes die de nieren aantasten. Het verloop is in onze streken vrij kort. Na enige tijd is men volledig hersteld. De symptomen doen zich 1 tot 6 weken na de besmetting voor. Ze bestaan uit een griepachtig beeld (koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn) eventueel aangevuld met oogpijn en/of gezichtsstoornissen. Na enkele dagen kan nierschade optreden met eiwitten in de urine en meestal een verhoogde urineproductie.

Er bestaat geen specifieke behandeling; de symptomen worden wel behandeld met pijnstillers en koortswerende middelen (enkel op basis van paracetamol). Bij ernstige problemen wordt een nierdialyse uitgevoerd.

Preventieve maatregelen tegen hantavirose bestaan uit het vermijden van direct contact met knaagdieren. Om contact met de uitwerpselen te vermijden worden best tuinhandschoenen gedragen.