Hard Zwenkgras

Festuca brevipila


Het Hard Zwenkgras Festuca brevipila is een zeldzame grassoort die groeit op droge, kalkarme en voedselarme plaatsen. We vinden deze plant vooral op hellingen in heidegebieden, wegbermen en open plaatsen in bossen.

Deze plant bloeit van april tot juli met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. De bladschede zit niet als een kokertje om de stengel heen. De niet-bloeiende stengels worden omgeven door oude bladscheden.