Harde Populierboleet

Leccinum duriusculum
De Harde Populierboleet Leccinum duriusculum komt voor in populierenbossen en langs lanen en in wegbermen, stadsparken, plantsoenen, boomgaarden en kerkhoven, bij voorkeur op een kalkhoudende kleibodem, soms op een zand- of leembodem.

Het is een mycorrhizavormende zwam bij Populier-soorten Populus species, vooral bij de Ratelpopulier Populus tremula.